Prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych

Obsługa klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Przygotowanie umów, pism i opinii prawnych

„Da mihi factum, dabo tibi ius”