Sukces jest sumą przemyślanych ruchów

Zaangażowanie i zaufanie

Kancelaria wspiera klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Współpraca oparta jest na partnerskich relacjach z Klientem, zapewnieniu komfortu poufności powierzonych informacji oparta na tajemnicy zawodowej i pełnym zaangażowaniu w prowadzone sprawy. Sprawy prowadzone są w świetle zasady iż miarą satysfakcji Klienta jest rzetelność, uczciwość i zaangażowanie jego pełnomocnika.

Indywidualne podejście

Każda sprawa jest inna i takiego wymaga podejścia. Sprawy rozpatrywane są w sposób indywidualny z naciskiem na szczegółowe zbadanie problemu i przygotowanie najlepszego dla Klienta rozwiązania prawnego. W zależności od potrzeb sprawy Kancelaria współpracuje z kancelariami notarialnymi, komornikami oraz biurem detektywistycznym.

Terminowość

Wszystkie powierzone sprawy prowadzone są zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami. Klienci informowani są na bieżąco o postępach sprawy i kolejnych jej etapach.

O Kancelarii

Kancelaria powstała w celu świadczenia pomocy prawnej Klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Oferuje usługi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, obrotu nieruchomościami, sporządzania opinii prawnych, umów i pism oraz prowadzenia procesów sądowych. W pracy kieruje się przede wszystkim przestrzeganiem tajemnicy zawodowej, zapewnieniu efektywności i skuteczności oraz ciągłym zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności nieustannie podwyższając standard oferowanych usług.

„Da mihi factum, dabo tibi ius”